Rady prodávajícímu

Prodej nemovitosti

Prodat Váš domov a přestěhovat se do jiného je velmi emocionální rozhodnutí. My to dobře víme, jak důležitým krokem v životě každého člověka je každá realitní transakce. Je jedno, zda se jedná o prodej, koupi či pronájem, vždy jsme ta pro Vás s pomocnou rukou, která Vás povede celým obchodním procesem rychle, bezpečně k Vaší spokojenosti.

Proč stále více klientů volí exkluzivní formu spolupráce?

  1. Jedinečnost nabídky zaručuje, že bude nabízena za maximální možnou cenu. Pokud jednu nabídku nabízí více subjektů, začínají si uměle konkurovat a mnohdy bezdůvodně tlačí na snižování ceny.
  2. Výhradní smlouva uzavřená s makléřem LIVELI reality s.r.o. neznamená, že Vaši nemovitost prodává jediný makléř. Díky propracovanému systému referenční spolupráce, kde spolupráce s ostatními RK si vzájemně sdílíme nabídky a poptávky. Tím pro Vás zajišťujeme prodej v nejrychlejší možné době.
  3. Pokud je stejná nemovitost nabízena více realitními makléři na jednom inzertním místě (jak tomu bývá v případě neexkluzivní spolupráce), často to vede ke zmatení kupujícího klienta. Informace jednotlivých makléřů se mohou lišit, různá může být i jimi nabízená cena. Takových nabídek si zpravidla zájemci o koupi nevšímají, protože se v nich nejsou schopni zorientovat.
  4. Exkluzivní smlouva znamená, že máte jedinou kontaktní osobu, s níž řešíte všechny otázky spojené s prodejem. Pouze takto jsou jasně nastavena práva, povinnosti a především zodpovědnost Vašeho makléře.
  5. Klienti, kteří prodávají exkluzivně přes LIVELI reality s.r.o., obdrží podepsaný „Závazek prodávajícímu“, v němž písemně garantujeme poskytnutí vysoce profesionálních služeb.
  6. I při výhradní spolupráci s LIVELI reality s.r.o. máte možnost si nemovitost prodávat sami a v případě, že naleznete kupce, získat výraznou slevu z provize. Informujte se u Vašeho makléře na podrobnosti.
  7. Našim exkluzivním klientům garantujeme předávání pravidelného reportu, ve kterém informujeme o průběhu prodeje. Tento report od svého makléře obdržíte minimálně jednou týdně, po dohodě i častěji.
  8. Při výhradním zastoupení významně šetříme Váš čas, jelikož můžeme lépe plánovat prohlídky a následná jednání se zájemci o koupi. Na prohlídky navíc zveme pouze klienty, které jsme předem prověřili.
  9. Makléř, který prodává na základě výhradní smlouvy, má výrazně větší rozpočet na marketing Vaší nemovitosti na trhu. Informujte se u Vašeho makléře na marketingové bonusy, které poskytujeme exkluzivním klientům.
  10. Našim klientům nabízíme komplexní realitní služby.

Jste připraveni začít? Pokud o prodeji Vaší nemovitosti začínáte přemýšlet, už teď je ten správný čas nás kontaktovat. Zodpovíme Vaše dotazy, případně Vás nasměrujeme na realitního odborníka zaměřujícího se na nemovitosti podobné té Vaší.

Rádi byste získali více informací, prosím kontaktujte nás.

Marketing nemovitosti

1. KROK - Marketingový plán

Makléř LIVELI reality s.r.o. pro Vaši nemovitost vytvoří marketingový plán, který ji pomůže odlišit od ostatních nemovitostí a přitáhne zájemce o její prodej. Při tvorbě tohoto plánu využívá makléř „LIVELI reality s.r.o. Marketing System“, který představuje rychlý export Vaší nemovitosti na přední realitní servery a do tištěných magazínů, umístění Vašeho inzerátu na stránky www.liveli.cz, odesílání Vašeho inzerátu poptávajícím, kteří projeví zájem o nemovitost stejných nebo podobných parametrů a další činnosti vedoucí k rychlému prodeji Vaší nemovitosti. Velká část práce makléře nebude ani vidět, ani slyšet. Protože je ale důležité, abyste měli o celém procesu přehled, předáváme našim klientům při podpisu exkluzivní smlouvy detailně zpracovaný marketingový plán, v němž je přehledně vyznačeno, kde a jakou formou budeme jeho nemovitost na trhu prezentovat. Kdykoli si tak můžete zkontrolovat, že prodej Vaší nemovitosti probíhá tak, jak jste si s Vaším makléřem domluvili. Zároveň se makléř klientovi zavazuje, že ho bude minimálně jednou týdně o průběhu prodeje jeho nemovitosti informovat.

2. KROK - Stanovení ceny

Jednou z klíčových rolí makléře LIVELI reality s.r.o. je pomoci majiteli nemovitosti správně nastavit prodejní cenu. Stěžejní je stanovit správnou cenu od prvního dne, kdy ji uvedeme na trh. Protože období, kdy je nemovitost na trhu nová a neokoukaná, je pro její prodej nejpříhodnější.

Pro určení ideální prodejní ceny, resp. pásma, v němž by se cena měla pohybovat, používají naši makléři jedinečný nástroj – Srovnávací tržní analýzu (STA). V tomto dokumentu makléř porovná Vaši nemovitost s podobnými nemovitosti, které se aktuálně nabízejí, ale především s nemovitostmi, které se skutečně prodaly. V analýze také zohlední stáří a stav Vaší nemovitosti, lokalitu, občanskou vybavenost okolí, časovou osu prodeje a v neposlední řadě i aktuální situaci na realitním trhu. Zpracovanou STA Vám makléř předá, okomentuje a ponechá ke schválení. Ihned po Vašem odsouhlasení prodejní ceny uvede makléř nemovitost na trhu. Prodej tedy může začít!

3. KROK - Prohlídky Vaší nemovitosti

I když je kupující ve Vaší nemovitosti hostem, chcete, aby se cítil jako doma. Proto je důležité Vaši nemovitost na prohlídku důkladně připravit. Začněte pořádným úklidem. Doporučujeme také nově vymalovat, uklidit dvůr a zahradu či si pohrát s vizuálním dojmem Vaší nemovitosti. Uvědomte si, že kupující chce vidět takové prostředí, ve kterém si dokáže představit sám sebe. Ukažte mu nemovitost vymalovanou, uklizenou a poutavou – prostě takovou, která je připravena k nastěhování. Zeptejte se svého makléře na další tipy, které mohou pomoci u většiny kupujících vytvořit lepší dojem z Vaší nemovitosti.

Rádi byste získali více informací, prosím kontaktujte nás.

Vyjednávání a uzavření obchodu

Kupující málokdy nabídne za Vaši nemovitost stejnou cenu, jakou je cena inzerovaná. Buďte trpěliví. Váš makléř LIVELI reality s.r.o. bude s Vámi, s kupujícím hledat takovou cenu, na které se všichni shodnete. A právě tady jsou nepostradatelné vyjednávací schopnosti Vašeho makléře LIVELI reality s.r.o.. Konečné rozhodnutí, zda nabídku přijmout či odmítnout, je ale vždy na Vás.

Jakmile jsou obě strany domluveny na podmínkách prodeje, Váš makléř sepíše s kupujícím rezervační smlouvu a vybere od něj rezervační depozit – potvrzení jeho závazného rozhodnutí koupit Vaši nemovitost.

Kupní smlouvy pro nás připravují vždy právníci. Jakmile jsou dohodnuty všechny náležitosti kupní smlouvy, vyzve makléř LIVELI reality s.r.o. Vás i kupujícího ke schůzce ohledně podpisu této smlouvy. Když je kupní smlouva podepsána, odnese ji Váš makléř nebo asistentka advokáta na katastrální úřad. Vlastnictví nemovitosti je ale převedeno až v den, kdy katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu vlastnického práva, a to se zpětnou platností ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva.

Rádi byste získali více informací, prosím kontaktujte nás.

Předání nemovitosti a poprodejní servis

Dokončením právní stránky převodu vlastnictví ale pro makléře LIVELI reality s.r.o. jeho práce nekončí. Víme, že i v této fázi čeká ještě spousta práce, ve které chceme našim klientům pomoci.

Je potřeba ohlídat datum, kdy dojde k převodu vlastnického práva na Katastru nemovitostí, jelikož na tento okamžik mohou být navázány další kroky, jako je vyplacení kupní ceny a předání nemovitosti. Při samotném předávání nemovitosti zpracujeme předávací protokol, na jehož základě předáte kupujícímu klíče od nyní již jeho nemovitosti.

S prodejem nemovitosti jsou spojeny i určité daňové povinnosti. Ohlídáme za Vás termín pro podání přiznání k dani z převodu nemovitosti, pomůžeme Vám s jeho vyplněním a zajistíme Vám vyhotovení znaleckého posudku pro účely zmíněné daně. Pomůžeme Vám i s převodem energií na nového majitele a v případě potřeby i s doprovodnými službami jako je stěhování, vyklízení a podobně.

Rádi byste získali více informací, prosím kontaktujte nás.

 

spolehlivá firmaAsociace realitních kanceláříčeské realitydomy byty pozemkyjihočeské nemovitostiRealCitySreality
Liveli reality
created by LYSWEB
exported from Realko